14 Aralık 2007 Cuma

Sozluk - Knight Online

Oyundaki Kelimeler

NPC -  Non Playing Character (Oyun oynamayan karekterler)
STR - Strength (Güc)
INT - Intelligence (Zeka)
DEX - Dexterity (Yetenek)
HP - Health Points (Sağlık Puanları)
MP - Mana Points (Mana Puanları)
CSW - Castle Siege War (Kale Kusatma Savaşı)
LW - Lunar War (Ay Savaşı)
DLW - Dark Lunar War (Karanlık Oyun Savaşı)
GM - Game master (Oyun Yöneticisi)
PK - people kill
CZ - Colony Zone
Rezzer - Insanları tekrar hayata döndürebilen Priest (rahip)
slm - Selam
farm - Para ya da item'ları için topyekün canavarı öldürmek
noob - Yeni Oyuncu
chicken - Tavuk - Daha ilk görevleri yapan yeni oyuncu (civciv)
Mule - /Bank Değerli item'ları tutan karekter
Leech - /Leecher Partide hiçbir aktif hareketi olmadan tecrübe kazanan kişi
exp or xp - experience - Tecrübe
tnl to next level - Bir sonraki seviye
++++ buff
<<<<>>>> swift

Chat'le Alakali Kelimeler

gn - good night - iyi geceler
bb - bye bye
afk - away from keyboard - Klavyeden uzak
brb - be right back - Birazdan Dönecek
lol - laughing out loud - Yüksek sesle gülüyor
rofl - rolling on the floor laughing - Yerde yuvarlanarak gülüyor
omg - oh my goodness - Aman Allah'im
wb - welcome back - Hosgeldiniz

Canavar ve Boss'lar

DT - Dragon Tooth (Boss)
TK - Troll King (Boss)
DF - Deruvish Founder (Boss)
HQ - Harpy Queen
BC - Bone Collector
deru - Deruvish
apos - Apostle
DM - Dark Mare
FA - Fallen Angel
DTS - Dragon Tooth Skeleton
AK - Ash Knight
DK - Death Knight